LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
68
69
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi. Tādējādi tālruni lietosiet 
droši un pareizi.
Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var 
izskatīties citādi jūsu tālrunī.
Jūsu saturs var atšķirties no gala izstrādājuma vai programmatūras, ko piedāvā 
pakalpojumu sniedzēji. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu 
šī ceļveža jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni www.lg.com.
Jūsu tālrunī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, 
reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par darbības 
traucējumiem, kas radušies, izmantojot programmas, kuru izstrādātājs nav LG.
LG neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, 
ko var izraisīt reģistra iestatījumu rediģēšana vai operētājsistēmas programmatūras 
modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces 
vai tās programmu nepareizu darbību.
Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts 
ierobežotai izmantošanai. Iegūstot šos materiālus un izmantojot tos komerciāliem vai 
citiem mērķiem, iespējams, tiks pārkāpts autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat 
pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, 
augšupielādi, lejupielādi, automātisku sinhronizēšanu un atrašanās vietas 
noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām 
vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar pakalpojumu 
sniedzēju..
Par šo lietotāja rokasgrāmatu