LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
72
Problēmu novēršana
Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu 
dažas no problēmām, ir jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu 
ir iespējams novērst paša spēkiem.
Ziņojums
Iespējamie 
iemesli
Iespējamie koriģējošie pasākumi
SIM vai 
USIM kartes 
kļūda
Tālrunī nav SIM vai 
USIM kartes vai 
arī tā ir ievietota 
nepareizi.
Pārliecinieties, ka SIM vai USIM karte ir 
ievietota pareizi.
Nav tīkla 
savienojuma 
/ tīkla 
traucējumi
Signāls ir vājš 
vai jūs atrodaties 
ārpus pakalpojumu 
sniedzēja tīkla.
Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā 
vietā. Pārbaudiet tīkla operatora 
pārklājuma karti.
Operators 
pievienojis jaunus 
pakalpojumus.
Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte nav 
vecāka par 6~12 mēnešiem. Ja tā ir, 
nomainiet SIM vai USIM karti sava tīkla 
operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar 
pakalpojumu sniedzēju.
Kodi 
neatbilst
Lai nomainītu 
drošības kodu, 
jums jāapstiprina 
jaunais kods, 
atkārtoti to ievadot.
Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar 
savu pakalpojumu sniedzēju.
Abi ievadītie kodi ir 
atšķirīgi.
Problēmu novēršana