LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
72
73
Problēmu novēršana
Ziņojums
Iespējamie 
iemesli
Iespējamie koriģējošie pasākumi
Nevar iestatīt 
programmas.
Neatbalsta 
pakalpojumu 
sniedzējs, vai 
ir vajadzīga 
reģistrācija.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav 
pieejami
Numura 
izsaukšanas kļūda 
Jauns tīkls nav autorizēts.
Ievietota jauna SIM 
vai USIM karte.
Pārbaudiet, vai nav jaunu 
ierobežojumu.
Sasniegts 
priekšsamaksas 
limits.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju 
vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot 
PIN2.
Tālruni 
nevar 
ieslēgt
Pārāk ātri 
nospiests 
ieslēgšanas/
izslēgšanas 
taustiņš.
Turiet nospiestu ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu vismaz divas 
sekundes.
Akumulators nav 
uzlādēts.
Uzlādējiet akumulatoru. Displejā 
pārbaudiet uzlādes indikatoru.