LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Problēmu novēršana
74
Ziņojums
Iespējamie 
iemesli
Iespējamie koriģējošie pasākumi
Uzlādes 
kļūda
Akumulators nav 
uzlādēts.
Uzlādējiet akumulatoru.
Ārējā temperatūra 
ir par augstu vai 
zemu.
Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts 
normālā temperatūrā.
Problēma ar 
kontaktiem
Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar 
tālruni.
Nav sprieguma
Iespraudiet lādētāju citā ligzdā.
Bojāts lādētājs
Nomainiet lādētāju.
Nepareizs lādētājs
Izmantojiet tikai oriģinālos LG 
piederumus.
Numurs nav 
atļauts.
Ir ieslēgta fiksēto 
zvanu numuru 
funkcija.
Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un 
izslēdziet funkciju.
Nav 
iespējams 
saņemt/
nosūtīt 
SMS un 
fotoattēlus
Atmiņa ir pilna.
Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Failus nevar 
atvērt
Faila formāts netiek 
atbalstīts.
Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.