LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
74
75
Problēmu novēršana
Ziņojums
Iespējamie 
iemesli
Iespējamie koriģējošie pasākumi
Ekrāns 
neieslēdzas, 
saņemot 
zvanu.
Tuvuma sensora 
problēma
Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, 
pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap 
tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta 
ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas
Vibrācijas režīms
Pārbaudiet skaņas izvēlnes 
iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav 
ieslēgts vibrācijas vai netraucēšanas 
režīms.
Uzkaras vai 
sastingst
Pārejoša 
programmatūras 
problēma
Mēģiniet atjaunināt programmatūru, 
izmantojot tīmekļa vietni.