LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
76
BUJ
Kategorija
Jautājums
Atbilde
Bluetooth 
ierīces
Kādas funkcijas ir 
pieejamas, izmantojot 
Bluetooth?
Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, 
piemēram, stereo/mono austiņas vai 
automašīnas komplektu.
Kontaktpersonu 
dublēšana
Kā var dublēt 
kontaktus?
Kontaktu datus var sinhronizēt starp 
jūsu tālruni un Google kontu.
Sinhronizācija
Vai ir iespējams 
izveidot vienvirziena 
sinhronizāciju ar 
Gmail?
Ir pieejama tikai divvirzienu 
sinhronizācija.
Pierakstīšanās 
Gmail
Vai ikreiz, kad vēlos 
piekļūt Gmail, ir 
jāpierakstās Gmail?
Ja esat pierakstījies Gmail, nav 
nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.
Google 
konts
Vai ir iespējams filtrēt 
e-pastus?
Nē, tālrunis neatbalsta e-pasta filtrēšanu.
Zvana 
signāls
Vai pastāv faila 
lieluma ierobežojums, 
izmantojot MP3 failus 
kā zvana signālus?
Faila lielumam nav ierobežojumu.
Ziņas laiks
Tālrunī neuzrādās 
saņemšanas laiks 
ziņām, kas vecākas 
par 24 stundām. Kā 
varu skatīt laiku?
Atveriet sarunu, pieskarieties un turiet 
vēlamo ziņojumu. Pēc tam pieskarieties 
Info.
Navigācija
Vai manā tālrunī ir 
iespējams instalēt 
citu navigācijas 
programmu?
Varat instalēt un lietot jebkuru no Play 
Store™ pieejamajām programmām, kas 
ir saderīga ar tālruņa aparatūru.
BUJ