LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
76
77
BUJ
Kategorija
Jautājums
Atbilde
Wait and 
Pause
Vai ir iespējams 
saglabāt kontaktu 
ar Wait and Pause 
numuros?
Ja esat pārsūtījis kontaktu, izmantojot 
numurā saglabātas funkcijas Wait & 
Pause, šīs funkcijas nevar izmantot. 
Katrs numurs jāsaglabā no jauna.
Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause:
1.  Nospiediet 
 un sastādiet 
numuru.
2.  Pieskarieties   > Pievienot 2 
sekunžu pauzi vai Pievienot 
gaidīšanu.
Drošība
Kādas ir tālruņa 
drošības funkcijas?
Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms 
piekļuves vai lietošanas būtu jāievada 
PIN vai parole.
Atmiņa
Vai zināšu, kad tālruņa 
atmiņa būs pilna?
Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.
Valodas 
atbalsts
Vai ir iespējams tālrunī 
mainīt valodu?
Tālrunī ir daudzvalodu opcija.
Lai mainītu valodu:
1.  Nospiediet 
 un pieskarieties 
 
 > Valoda un ievade > Valoda.
2.  Pieskarieties vēlamajai valodai.
VPN
Kā varu iestatīt VPN?
VPN piekļuves konfigurācija katrā 
uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu 
VPN piekļuvi tālrunī, jums jāiegūst 
informācija no jūsu uzņēmuma tīkla 
administratora.