LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
BUJ
78
Kategorija
Jautājums
Atbilde
Ekrāna 
taimauts
Mana tālruņa ekrāns 
izslēdzas jau pēc 
15 sekundēm. Kā 
varu mainīt laiku, 
kurā izslēgties fona 
apgaismojumam?
1.  Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 >  Displeja iestatījumi 
Ekrāna taimauts.
2.  Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona 
apgaismojuma taimauta laikam.
Wi-Fi un 
mobilais tīkls
Kuru no 
pakalpojumiem 
tālrunis izvēlēsies, ja 
ir pieejams gan Wi-Fi, 
gan mobilais tīkls?
Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma 
var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja 
tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). 
Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par 
to, kad tālrunis pārslēdzas no viena 
savienojuma uz otru.
Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek 
lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi 
ikonu ekrāna augšdaļā.
Sākuma 
ekrāns
Vai ir iespējams 
noņemt programmu 
no sākuma ekrāna?
Jā. Vienkārši pieskarieties un turiet 
ikonu, līdz ekrāna augšā pa vidu 
parādās atkritnes ikona. Pēc tam, 
neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz 
atkritumu tvertni.
Programma
Esmu lejupielādējis 
programmu, taču tā 
rada daudz kļūdu. Kā 
varu to noņemt?
1.  Nospiediet 
 un pieskarieties 
 
 > Progr. > LEJUPIELĀDĒTS.
2.  Pieskarieties programmai un 
izvēlieties Atinstalēt.
Lādētājs
Vai ir iespējams 
uzlādēt tālruni, 
izmantojot USB 
datu kabeli, 
taču neinstalējot 
nepieciešamo USB 
draiveri?
Jā, tālrunis tiek uzlādēts, izmantojot 
USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai 
nepieciešamie draiveri ir instalēti.