LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
78
79
BUJ
Kategorija
Jautājums
Atbilde
Modinātāja 
signāls
Vai varu modinātāja 
signālam izmantot 
mūzikas failus?
Jā. Pēc tam, kad mūzikas fails ir 
saglabāts kā zvana signāls, varat to 
izmantot kā modinātāja signālu.
1.  Pieskarieties un turiet dziesmu 
bibliotēkas sarakstā. Izvēlnē, kas 
atveras, pieskarieties Iestatīt kā 
zvana signālu > Tālruņa zvana 
signāls vai Grupas zvana signāls.
2.  Modinātāja iestatījumu ekrānā 
izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.
Modinātāja 
signāls
Vai tad, ja tālrunis būs 
izslēgts, modinātāja 
signāls būs dzirdams?
Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
Modinātāja 
signāls
Ja zvana skaļums 
ir iestatīts uz 
Vibrācija, vai dzirdēšu 
modinātāja signālu?
Modinātāja signāls ir dzirdams pat 
šādās situācijās.