LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Tere tulemast!
Täname, et valisite LG. Seadme ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks 
lugege enne seadme esmakordset kasutamist põhjalikult käesolevat 
kasutusjuhendit.
Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on 
mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste 
seadmetega.
Seade ei sobi puutetundliku klaviatuuri tõttu vaegnägijatele.
Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
Seadme vaikerakendused vajavad uuendamist ja nende rakenduste 
tugiteenuse pakkumisest võidakse eelneva teavitamiseta loobuda. Seadmes 
olevate rakendustega seotud küsimuste korral võtke ühendust LG 
hoolduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste puhul võtke ühendust 
vastava teenuseosutajaga.
Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või tarkvara mitteametlike allikate 
kaudu installimine võib seadet kahjustada ja andmeid rikkuda või põhjustada 
andmekadu. Selliste toimingute korral rikute LG litsentsilepingut ja teie garantii 
muutub kehtetuks.
Teatud sisu ja mõned pildid võivad teie seadmes omadest erineda olenevalt 
piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi 
versioonist ja neid võib ette teatamata muuta.
Juhendavad märkused
 HOIATUS
Olukorrad, mis võivad teile või kõrvalseisjatele vigastusi 
põhjustada.
Ettevaatust!
Olukorrad, mis võivad seadet või muid osi kahjustada.
MÄRKUS
Teade või lisateave.
NÕUANNE!
Nõuanded funktsiooni kasutamise kohta.
EESTI