LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
4
Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või 
seadusevastane. 
Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. 
See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, 
mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi 
kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile 
pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme 
remonti viima.
Raadiokiirguse mõju
Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus) kohta. 
Selle mobiiltelefoni mudeli LG-H410 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju 
puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad 
ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) 
ohutuse tagamiseks.
Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption 
Rate – erineelduvuskiirus). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid 
ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil 
kasutatavatel sagedusaladel.
Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need 
kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – 
rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i 
piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 
0,254 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,557 W/kg (10 g).
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks