LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
4
5
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu 
kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal 
kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada 
metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või 
sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul 
võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on 
saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.
Toote korrashoid ja hooldus
 HOIATUS
Kasutage ainult LG originaalakusid, -laadijaid ja -tarvikuid, mis on heaks 
kiidetud just selle telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete 
kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.
Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud 
hooldustehniku juurde.
Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on 
kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad 
osad algselt töötasid.
Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
Ärge pillake telefoni maha.
Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või 
löök.
Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge 
kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada 
elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib 
kuumeneda ja tekitada tulekahju.