LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
6
Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage 
lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see 
võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage 
antenni, kui selleks puudub vajadus.
Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, 
kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või 
väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. 
Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada 
ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle 
kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige 
kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi 
või föön. 
Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga 
kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.
Telefoni tõhus toimimine
Elektroonilised seadmed
Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.
Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige 
telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.