LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
6
7
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 ºC kuni 40 ºC. Teie 
telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib 
põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.
Liiklusohutus
Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni 
kasutamise kohta.
Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt 
autostereot ja turvavarustust.
Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse 
paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti 
paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik 
enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.
Vältige kuulmiskahjustusi
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli valjul 
tasemel pika aja jooksul.
Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu 
soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada 
muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.
Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamks, kui te ei kuule enda 
ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.