LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
8
MÄRKUS 
Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.
Klaasist osad
Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel 
või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega 
proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud 
teenusepakkuja on klaasi asendanud.
Lõhkamise piirkond
Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele 
piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.
Plahvatusohtlikud keskkonnad
Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma 
sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.
Lennukis
Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.
Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.