LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
8
9
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
Lapsed
Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid 
osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.
Hädaabikõned
Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei 
tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult 
teenusepakkujalt.
Akut puudutav teave ja aku hooldus
Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest 
akusüsteemidest ei ole sellel akul mäluefekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega 
pikendama.
Ärge demonteerige ega lühistage akut.
Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida 
sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks 
täis.
Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes 
keskkonnas (nt vannitoas).
Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel 
suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi 
volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.