LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
10
Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija ebavajaliku energiakulu 
vältimiseks einakontaktist.
Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist 
ning aku ja keskkonna tingimustest.
Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või 
küüntega. See võib põhjustada tulekahju.
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside 
saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud 
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab 
LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise 
levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib 
kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.
KUIDAS OMA SEADET VÄRSKENDADA?
Juurdepääs uusimatele riistvara redaktsioonidele, uutele tarkvara 
funktsioonidele ja täiendustele.
Valige oma seadme seadete menüüs tarkvaravärskendus.
Ühendage oma seade arvutiga ja värskendage seadet. Selle funktsiooni 
kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte  
http://www.lg.com/common/index.jsp, valige riik ja keel.