LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
10
11
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
VASTAVUSDEKLARATSIOON
LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LG-H410 vastab direktiivi 
1999/5/EC olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. 
Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt  
Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:
LG Electronics Inc. 
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands