LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Oluline teade!
14
Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.
3.  Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi 
installimist
 HOIATUS
Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt 
pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie 
telefoni garantiiaeg.
Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult 
usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie 
telefoni valesti installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad 
tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad 
andmed ja seadistused telefonist desinstallima.
4.  Rakenduste avamine ja vahetamine
Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal käivitada mitu rakendust. 
Enne uue rakenduse avamist ei pea eelmist rakendust sulgema. Saate kasutada 
mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, 
vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult 
ressursse.
1  
Vajutage 
. Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
2  
Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei lõpeta eelmise rakenduse 
taustal töötamist. Pärast rakenduse kasutamist vajutage rakendusest väljumiseks 
kindlasti 
.
Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist libistage 
rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühjendamiseks 
koputage 
Kustuta kõik.