LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
16
Telefoni tundmaõppimine
Telefoni kujundus
Lähedussensor
Kuular
Eesmine 
kaameraobjektiiv
Puuteekraan
Tagasi klahv
Sõnumi klahv
Kaamera klahv
Saatmisklahv
Kustutusklahv
Mikrofon
Lõpetamis-/toiteklahv
Kontaktide klahv
Klahv QuickButton
Hiljutised 
rakendused klahv
Kodu klahv
Teadaande 
LED-
märgutuli
Peakomplekti 
pistik
Tagumine 
kaameraobjektiiv
Helitugevuse 
klahvid
Laadija / 
USB-port
Kõlar
Telefoni tundmaõppimine