LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
16
17
Telefoni tundmaõppimine
 Tagasi klahv Naaseb eelmisele kuvale. Sulgeb ka hüpikelemendid, nagu 
menüüd, dialoogikastid ja ekraanil kuvatav klaviatuur. 
 Kodu klahv 
Ükskõik milliselt kuvalt avakuvale naasmine.
  Hiljutised 
rakendused 
klahv
Kuvab hiljuti kasutatud rakendusi. Selle nupu vajutamisel ja 
allhoidmisel avaneb valikute menüü.
  
Klahv 
QuickButton
Vajutage, et kasutada määratud rakendust või funktsiooni.
Vajutage ja hoidke all, et määrata QuickButton seadistus.
  Lõpetamis-/
toiteklahv
Lülitage telefon sisse/välja, vajutades ja hoides seda klahvi 
all.
Vajutage korraks, et lõpetada praeguse rakenduse 
kasutamine ja naasta igalt kuvalt avakuvale.
MÄRKUS. Lähedussensor
Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab lähedusandur automaatselt 
taustvalguse välja ning lukustab puuteekraani, kui telefon on kõrva lähedal. 
See pikendab aku tööiga ja ennetab puuteekraani tahtmatut aktiveerimist 
kõnede tegemise ajal.
 HOIATUS
Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada 
telefoni ekraani ja puuteekraani funktsioone. Ärge katke kaugusandurit ekraani 
kaitsekile ega muud tüüpi kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.