LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Telefoni tundmaõppimine
18
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni operaatori poolt antud SIM- või USIM-kaart ja kaasasolev aku.
1  
Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt käes. Tõstke teise käe pöidlaga 
üles telefoni tagakaas, nagu alloleval joonisel näidatud.
2  
Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi 
kuldne kontaktala on allapoole suunatud.