LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
16
17
Pažinkite savo telefoną
  Mygtukas 
Atgal
Grįžtama į ankstesnįjį ekraną. Taip pat uždaromi iškylantys 
elementai, tokie kaip meniu, dialogo langai ir ekrano klaviatūra. 
  Mygtukas 
Pradinis 
Iš bet kurio ekrano grįžtama į pradžios ekraną.
  Paskiausiai 
naudotos 
programos 
mygtukas
Pateikia paskutines naudotas programas. Jei paliesite ir palaikysite 
šį mygtuką, bus atidaromas galimų parinkčių meniu.
  
„QuickButton“ 
mygtukas
Paspauskite, kad galėtumėte naudoti anksčiau priskirtą 
programą arba funkciją.
Paspauskite ir palaikykite, kad nustatytumėte „QuickButton“ 
nustatymą.
  Baigimo / 
maitinimo 
klavišas
Paspaudus ir palaikius šį mygtuką telefonas įjungiamas / 
išjungiamas.
Trumpai spustelėkite, kad išeitumėte iš dabartinės programos 
ir iš bet kurio ekrano grįžtumėte į pradžios ekraną.
PASTABA. Artumo jutiklis 
Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai 
išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną 
esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir 
apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.
 ĮSPĖJIMAS
Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisėdę galite sugadinti ekraną ir 
liečiamojo ekrano funkcijas. Neuždenkite artumo jutiklio ekrano apsaugomis 
arba kitokio tipo apsauginėmis plėvelėmis. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.