LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Telefoni tundmaõppimine
20
Aku laadimine
Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku 
laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate telefoni ja arvuti kaasasoleva USB-
kaabli abil.
 HOIATUS
Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. 
Heakskiiduta laadijate, akude või kaablite kasutamine võib põhjustada aku 
aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku 
plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.
Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.
MÄRKUS 
Laadimise ajal ärge telefoni tagakaant avage.