LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
20
21
Telefoni tundmaõppimine
Mälukaardi sisestamine
Teie seade toetab kuni 32 GB microSD-kaarti. Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei 
pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.
 HOIATUS
Mõned mälukaardid ei pruugi käesoleva seadmega täielikult ühilduda. 
Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või siis 
rikkuda kaardile salvestatud andmed.
MÄRKUS 
Andmete sagedane kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaardi tööiga.
1  
Eemaldage tagakaas.
2  
Sisestage mälukaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.
3  
Pange tagakaas tagasi.