LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Telefoni tundmaõppimine
22
Mälukaardi eemaldamine
Enne mälukaardi eemaldamist ühendage kaart ohutuks eemaldamiseks esmalt lahti.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
 > 
Mälu > Ühenda SD-kaart lahti.
2  
Eemaldage tagakaas ja tõmmake mälukaart välja.
 HOIATUS
Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil seade edastab teavet või pääseb teabele 
ligi. Vastasel juhul võib esineda andmekadu; samuti võivad mälukaart ja seade 
saada rikutud või kahjustatud. Ettevõte ei vastuta kahjustatud mälukaardi 
kasutamisest tekkiva kao eest, sh andmekadu.
Ekraani lukustusmeetodi vahetamine
Takistamaks teiste juurdepääsu teie isikuandmetele, saate muuta seda, kuidas te ekraani 
lukustate.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
 > 
Lukusta ekraan > Vali ekraani 
lukk. 
2  
Valige ekraaniluku väärtuseks kas Puudub, PIN või Salasõna.