LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
24
25
Teie avaekraan
Avaekraani kohandamine
Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid ning muutes taustapilte. 
Avakuvale elementide lisamine
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
2  
Puudutage soovitud vahekaarti valikus 
Rakendused või Vidinad.
3  
Lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.
NÕUANNE! Avakuva taustapildi muutmiseks puudutage avakuva tühja osa ja 
hoidke seda all. Seejärel valikut Vali taustapilt enam ei kuvata.
Elemendi avakuvalt eemaldamine
Puudutage avakuval ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see 
.
Rakenduse kiirklahvide alale lisamine
Vajutage rakenduste kuval või avakuval rakenduse ikooni ja hoidke seda all ning 
lohistage ikoon kiirklahvide alale. Seejärel vabastage ikoon soovitud asukohas.
Rakenduse eemaldamine kiirklahvide alast
Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see asukohta  .
MÄRKUS 
Nuppu Rakendused 
 ei saa eemaldada.
Rakenduste ikoonide avakuval kohandamine
1  
Puudutage rakenduse ikooni ja hoidke seda all, kuni ikooni saab praegusest 
asukohast teisaldada, seejärel vabastage ikoon. Redigeerimise ikoon 
 ilmub 
rakenduse ülemisse paremasse nurka.
2  
Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus. 
3  
Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut 
OK.