LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Teie avaekraan
26
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine
1  
Vajutage 
. Kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste loendit.
2  
Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse eelvaadet. 
– VÕI – 
Eelmisele kuvale naasmiseks puudutage valikut 
.
Teavituste paneel
Teavitused informeerivad teid uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, alarmidest, aga 
ka toimuvatest sündmustest, nt kõne ajal.
Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid 
ilmuvad vasakul ja paremal näidatakse süsteemiikoone, nt Wi-Fi ja aku laetuse tase.
MÄRKUS 
Saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt 
erineda.
Ootelolevad 
teavitused
Süsteemi teated