LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
26
27
Teie avaekraan
Teavituste paneeli avamine
Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla või vajutage ja hoidke all valikut 
. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraani üles ja puudutage valikut 
.
Kiirseadete ala
Teavitused
Kustuta
Puudutage kiirseadistuse nuppu, et see sisse/välja lülitada. Puudutage soovitud 
nuppu ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni seadete menüüsse. Libistage 
vasakule või paremale, et näha rohkem ümberlülitusklahve. Kiirseadete nuppude 
eemaldamiseks, lisamiseks või ümber korraldamiseks puudutage  .
Loetletakse olemasolevad teavitused koos lühikirjeldusega iga teavituse kohta. Teate 
vaatamiseks koputage seda. 
Kõigi teavituste tühjendamiseks koputage.
Indikaatorikoonid olekuribal
Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata 
kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.