LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Teie avaekraan
28
Ekraani ülaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta. Allolevas tabelis 
loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.
Ikoon Kirjeldus
Ikoon Kirjeldus
SIM-kaarti pole paigaldatud
Hetkel mängib muusikapala
Võrgusignaal puudub
Mitte segada, isegi mitte 
äratuskellal
Lennurežiim on sees
Värinarežiim on sees
Ühendatud Wi-Fi-võrguga
Aku on täis laetud
Juhtmega peakomplekt on 
ühendatud
Aku laeb
Kõne kestab
Telefon ühendatakse arvutiga 
USB-kaabli abil.
Vastamata kõne
Andmete allalaadimine
Bluetooth on sisse lülitatud
Andmete üleslaadimine
Süsteemihoiatus
GPS on sees
Määratud on äratus
Andmeid sünkroonitakse
Saadaval uus kõnepostiteade
Valige sisestusmeetod
Uus teksti- või 
multimeediumsõnum
Wi-Fi leviala on aktiivne