LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Pažinkite savo telefoną
18
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas
Įdėkite mobiliojo telefono paslaugų tiekėjo suteiktą SIM ar USIM kortelę ir pridėtą 
akumuliatorių.
1  
Norėdami nuimti galinį viršelį, tvirtai laikykite telefoną viena ranka. Kitos rankos 
nykščio nagu pakelkite galinį dangtelį, kaip parodyta toliau pavaizduotame 
paveikslėlyje.
2  
Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitikinkite, kad 
auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.