LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
28
29
Teie avaekraan
MÄRKUS 
Ikoonide asukoht olekuribal võib olenevalt funktsioonist või teenusest 
erineda.
Ekraanil kuvatav klaviatuur
Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatakse klaviatuur, kui 
puudutate välja, millele on võimalik teksti sisestada.
Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine
 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et 
sisestada kõiki tähti suurtähtedena.
 Klaviatuuri seadete avamiseks puudutage. Puudutage ja hoidke all, et muuta teksti 
sisestusmeetodit.
 Vajutage tühiku sisestamiseks.
 Vajutage uue rea loomiseks.
 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.
Rõhutähtede sisestamine
Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid 
prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).
Näiteks „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all seni, kuni 
suurendusklahv kasvab ja kuvab eri keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.