LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
32
33
Võrkudega ja seadmetega ühendumine
Wi-Fi
Saate kasutada kiiret Internetiühendust juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas.
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
 > 
Wi-Fi.
2  
Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit 
 ning alustage saadaolevate Wi-Fi 
võrkude otsimist.
3  
Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
Kui võrk on luku ikooniga varustatud, tuleb teil sisestada turvavõti või parool.
4  
Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.
MÄRKUS 
Kui viibite väljaspool Wi-Fi leviala või olete seadistanud Wi-Fi olekuks Off 
(Väljas), võib seade automaatselt luua ühenduse veebiga, kasutades selleks 
mobiilandmesidet, millega võivad kaasneda andmesidetasud.
NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 
 > Wi-Fi >   > Täiustatud Wi-Fi 
> MAC-aadress.
Võrkudega ja seadmetega ühendumine