LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Võrkudega ja seadmetega ühendumine
34
Bluetooth
Bluetooth on lähitoime sidetehnoloogia, mis võimaldab teil juhtmeta luua ühenduse 
mitmete Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks peakomplektid ja vabakäe autovarustus, 
ning Bluetooth-valmidusega käsiseadmete, arvutite, printerite ja traadita seadmetega. 
MÄRKUS 
LG ei vastuta Bluetoothi funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete 
kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on 
usaldusväärsed ja korralikult kaitstud. 
Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei 
pruugi teie seadmega ühilduda. 
Telefoni teise Bluetoothi seadmega sidumine
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
 > 
Bluetooth.
2  
Puudutage valikut 
, et lülitada Bluetooth sisse ja alustada saadaolevate Bluetoothi 
seadmete skannimist. 
Kui soovite tuvastada ka piirkonnas nähtavaid seadmeid, puudutage valikut 
Otsi.
3  
Valige loendist seade, millega soovite side luua. Pärast edukat sidumist luuakse 
telefonil ühendus teise seadmega. 
MÄRKUS 
Bluetoothi seadmega sidumine on ühekordne protsess. Pärast sidumist 
tunnevad seadmed oma partneri ära ja vahetavad teavet.
NÕUANNE! Sidumise režiimi ja pääsukoodi (0 0 0 0 – neli nulli) lugege 
Bluetoothi seadmega kaasasolevaid dokumente.