LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
34
35
Võrkudega ja seadmetega ühendumine
Andmete saatmine Bluetoothi kasutades
1  
Valige fail või objekt, näiteks kontakt või meediumifail.
2  
Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.
3  
Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.
MÄRKUS 
Teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmete erinevatest tehnilistest andmetest 
ja funktsioonidest olenevalt võivad ekraan ja toimingud olla erinevad ning 
funktsioonide, nagu edastamine või vahetamine, kasutamine ei pruugi 
kõikide Bluetoothiga ühilduvate seadmete puhul võimalik olla.
Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kasutades
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
 > 
Bluetooth.
2  
Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut 
.
3  
Teile saadetakse teiselt seadmest taotlus sidumisega nõustumiseks. Valige kindlasti 
Nõustu.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma 
pääsupunktita.
Wi-Fi Directi sisselülitamine
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
 > 
Wi-Fi.
2  
Puudutage valikut 
 > Täiustatud Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
MÄRKUS 
Selle menüü kasutamisel on teie seade lähedaolevatele Wi-Fi Directi 
seadmetele nähtav.