LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Võrkudega ja seadmetega ühendumine
36
Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel
Saate andmeid arvutist ja seadmest kopeerida või teisaldada. 
Andmete edastamine
1  
Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie telefoniga kaasas.
2  
Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige 
Meediaseade 
(MTP).
3  
Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.
MÄRKUS 
Telefoni tuvastamiseks tuleb arvutisse installida LG Android platvormi draiver.
Tutvuge Meediaseade (MTP) kasutusnõuetega.
Üksused
Nõue
OS
Microsoft Windows XP SP3, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon Windows Media Player 10 või uuem