LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
36
37
Kõned
Helistamine
1  
Vajutage 
 ja sisestage valija abil number. Numbri kustutamiseks vajutage 
.
2  
Pärast soovitud numbri sisestamist vajutage helistamiseks valikut 
.
3  
Kõne lõpetamiseks vajutage 
.
NÕUANNE! Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks 
vajutage ja hoidke all klahvi 
.
Helistamine kontaktidele
1  
Kontaktide avamiseks vajutage 
 > 
.
2  
Kontaktiloendi kerimine. Saate kontakti nime sisestada ka otsinguväljale.
3  
Puudutage kuvatavas loendis kontakti, kellele soovite helistada.
Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine
Sissetulevale kõnele automaatselt vastamiseks vajutage 
.
Vajutage 
 üks kord, et aktiveerida hääletu režiim ja kaks korda, et sissetulevast 
kõnest keelduda.
MÄRKUS 
Kui soovite helistajale sõnumi saata, puudutage valikut 
.
Kõned