LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kõned
38
Teise kõne tegemine
1  
Puudutage esimese kõne ajal valikut 
 > Lisa kõne ja sisestage number. 
2  
Kõne alustamiseks vajutage 
.
3  
Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse 
ootele.
4  
Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage 
. Või puudutage valikut   > 
Ühenda 
kõned, et alustada konverentsikõnet.
5  
Kõikide kõnede lõpetamiseks vajutage 
.
MÄRKUS 
Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.
Kõnelogide vaatamine
1  
Vajutage 
 > 
.
2  
Saate vaadata valitud, vastatud ja vastamata kõnede loendeid.
NÕUANNE! 
Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, 
kellaaega ja kestust.
Puudutage valikut  , seejärel puudutage kõikide salvestatud elementide 
kustutamiseks Kustuta kõik.
Kõneseaded
Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud 
operaatori pakutavad erifunktsioonid. 
1  
Vajutage 
 > 
.
2  
Puudutage valikut   > 
Kõneseaded ja konfigureerige soovitud valikud.