LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sveiki!
Dėkojame, kad pasirinkote LG. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą 
prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas 
naudojimas.
Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam 
įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis įrenginys nepritaikytas 
asmenims, turintiems regos sutrikimų.
Aprašymai skirti numatytiesiems įrenginio nustatymams.
Numatytosios įrenginio programos gali būti naujinamos ir tokių programų 
palaikymas gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo. Jei turite klausimų apie 
įrenginyje esančią programą, kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą. Dėl 
naudotojo įdiegiamų programų kreipkitės į atitinkamą paslaugos teikėją.
Jei bus keičiama įrenginio operacinė sistema arba įdiegiama programinės 
įrangos iš neoficialių šaltinių, įrenginys gali būti sugadintas ir galimi duomenų 
pažeidimai arba praradimas. Dėl šių veiksmų bus pažeista LG licencijos 
sutartis ir garantija nebegalios.
Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo 
regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos 
versijos ir gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.
Instrukcijų žymėjimas
 ĮSPĖJIMAS
situacijos, kurių metu galite būti sužaloti jūs arba kiti 
asmenys
Dėmesio!
situacijos, kurių metu gali būti sugadintas įrenginys arba 
kita įranga
PASTABA
pastabos arba papildoma informacija
PATARIMAS!
funkcijų naudojimų patarimai
LIETUVIŲ