LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
18
19
Pažinkite savo telefoną
 ĮSPĖJIMAS
Nedėkite atminties kortelės į SIM kortelės lizdą. Jei atminties kortelė įdėta į 
SIM kortelės lizdą, nuneškite įrenginį į LG paslaugų centrą, kad būtų išimta 
atminties kortelė.
PASTABA 
Įrenginyje veikia tik „microSIM“ kortelės.
3  
Įstatykite akumuliatorių.
4  
Jei norite pakeisti įrenginio dangtelį, sulygiuokite galinį dangtelį virš akumuliatoriaus 
skyriaus 
 ir paspauskite, kol jis spragtelės vietoje 
.