LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kontaktid
40
Kontakti eemaldamine lemmikute loendist
1  
Vajutage 
 > 
 ja puduutage vahekaarti 
Lemmik.
2  
Üksikasjade vaatamiseks valige kontakt.
3  
Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat kollast tähte. Tähe värvus muutub valgeks 
ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.
Rühma koostamine
1  
Vajutage 
 > 
 ja puudutage vahekaarti 
Rühmad.
2  
Puudutage valikut 
 > Uus rühm.
3  
Sisestage uue grupi nimi. Võite viimati loodud rühmale rühmale määrata ka helina.
4  
Kontaktide rühma lisamiseks puudutage valikut 
Lisa liikmeid ja seejärel puudutage 
valikut 
Lisa.
5  
Rühma salvestamiseks puudutage valikut 
Salvesta.
MÄRKUS 
Rühma kustutamisel selle rühma kontaktid ei kao. Need jäävad teie 
kontaktiloendisse.