LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
40
41
Sõnumid
Teie telefon liidab teksti- ja multimeediumisõnumid kõik ühte intuitiivsesse ja 
kasutajasõbralikku menüüsse.
Sõnumite saatmine
1  
Vajutage 
 > 
 ja puudutage valikut 
Uus kompositsioon.
2  
Väljale 
Saaja sisestage kontakti nimi või number. Kontakti nime sisestades kuvatakse 
ühtivad kontaktid. Saate puudutada soovitatud adressaadi valikut ja lisada rohkem kui 
ühe kontakti.
MÄRKUS 
Iga tekstisõnumi saatmine võib olla tasuline. Palun pöörduge oma 
teenuseosutaja poole.
3  
Puudutage tekstivälja ning alustage sõnumi sisestamist.
4  
Valikute menüü avamiseks puudutage valikut  . Tehke valik saadaolevatest valikutest.
NÕUANNE! Puudutage valikut Manusta, et lisada fail, mida soovite sõnumiga 
jagada.
5  
Sõnumi saatmiseks puudutage valikut 
Saada.
NÕUANNE!
160-tähemärgiline piirang võib riigiti erineda olenevalt sellest, kuidas 
tekstisõnum on kodeeritud ja millist keelt sõnumis kasutatakse.
Kui tekstisõnumile lisatakse pildi-, video- või helifail, teisendatakse sõnum 
automaatselt multimeediasõnumiks, mille eest võidakse teilt küsida vastavat 
tasu.
Sõnumid