LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sõnumid
42
MÄRKUS 
Kui kõne ajal laekub tekstisõnum, teavitatakse teid sellest helisignaaliga.
Vestluse vaade
Teiste osapooltega vahetatud sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras, nii et saate 
oma vestlusi hõlpsasti lugeda ja need üles leida.
Sõnumiseadete muutmine
Teie telefoni sõnumiseaded on eelnevalt määratletud, et saaksite kohe sõnumeid saata. 
Saate muuta seadeid vastavalt oma eelistustele.
Vajutage 
 > 
 ja puudutage valikut   > 
Sätted.