LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
42
43
Kaamera ja video
Kaamera suvandid näidikul
Saate kasutada kaamerat või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ja jagamiseks.
Vajutage 
 > 
.
1
2
3
4
5
Sätted – puudutage, et seadistada pildi ja video eraldusvõime.
Galerii – puudutage, et näha viimati salvestatud fotot või videot.
Salvesta – salvestamise alustamiseks puudutage.
Jäädvusta – puudutage, et teha pilt.
Vaheta kaamerat – puudutage, et vahetada tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi 
vahel.
MÄRKUS. Enne piltide tegemist puhastage objektiivi kaitsekaant mikrofiibrist 
lapiga. Sõrmejälgedega objektiivi kaas võib põhjustada häguseid, haloefektiga 
pilte.
Kaamera ja video