LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kaamera ja video
44
Eraldusvõime seadistamine
1  
Vajutage kaameravaate näidikul valikut 
 ja hoidke seda all.
2  
Seadistage eraldusvõime.
Foto tegemine
1  
Vajutage 
 > 
.
2  
Raamige subjekt ekraanil.
3  
Pildistamiseks puudutage valikut  . Teie pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.
Kui olete pildi teinud
Puudutage viimati tehtud foto vaatamiseks ekraanil olevat pildi pisipilti.
Puudutage, et fotot redigeerida.
Puudutage kasutatavate jagamise valikute avamiseks.
Puudutage, et foto kustutada.
Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
Video salvestamine
1  
Vajutage 
 > 
.
2  
Raamige subjekt ekraanil.
3  
Video salvestamise alustamiseks puudutage valikut 
.
4  
Salvestise pikkust kuvatakse ekraani ülaosas.
MÄRKUS 
Puudutage valikut 
 video salvestamise ajal piltide tegemiseks.