LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
44
45
Kaamera ja video
5  
Puudutage valikut   video salvestamise peatamiseks. Salvestamise jätkamiseks 
puudutage valikut  .
– VÕI –
Salvestamise peatamiseks puudutage valikut 
. Teie video salvestatakse 
automaatselt Galeriisse.
Pärast video salvestamist
Puudutage viimati jäädvustatud video vaatamiseks ekraanil olevat video pisipilti.
Puudutage, et avada võimalikud jagamise valikud (nt sõnumid või Bluetooth).
Puudutage, et video kustutada.
Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
Galerii
Galerii rakendus esitab teie mäluseadmel olevaud pilte ja videod, sealhulgas kaamera 
rakendusega tehtud pildid ja videod ning veebist või teistest asukohtadest allalaaditud 
pildid ja videod. 
1  
Mäluseadmele salvestatud piltide vaatamiseks vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
.
2  
Albumi avamiseks ja selle sisu vaatamiseks puudutage albumit. (Albumi pilte ja 
videoid esitatakse kronoloogilises järjestuses.)
3  
Pildi vaatamiseks puudutage albumis olevat pilti.
MÄRKUS
Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
Kodeerimisest tulenevalt ei pruugi mõne faili õigesti esitamine õnnestuda.