LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kaamera ja video
46
Piltide vaatamine
Galeriis kuvatakse teie pildid kaustades. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab 
pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse 
kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust. 
Pilte kuvatakse nende loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. 
Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
Sisse- ja väljasuumimine
Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.
Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
Pildi suurendamiseks viige sõrmed ekraanil suvalises kohas üksteisest eemale. 
Vähendamiseks viige sõrmed üksteisele lähemale või topeltpuudutage.
Videosuvandid
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
2  
Valige video, mida soovite vaadata.
   
Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks.
Puudutage, et 10 sekundi võrra edasi kerida.  
Puudutage, et 10 sekundi võrra tagasi kerida. 
Puudutage video helitugevuse reguleerimiseks.