LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
46
47
Kaamera ja video
  
Puudutage, et ekraan lukustada / lahti lukustada.
Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
MÄRKUS
Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa helitugevuse 
reguleerimiseks üles või alla.
Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa heleduse 
reguleerimiseks üles või alla.
Kiireks edasikerimiseks või tagasikerimiseks libistage video vaatamise ajal 
sõrmega vasakult paremale (või vastupidi).
Fotode redigeerimine
Foto vaatamise ajal puudutage valikut 
.
Fotode/videote kustutamine
Kasutage üht järgmistest meetoditest.
Puudutage avatud kaustas valikut  , et valida fotod ja videod, ning seejärel 
puudutage valikut 
Kust..
Foto vaatamise ajal puudutage valikut  .
Taustapildi seadistamine
Puudutage foto vaatamise ajal valikut   > 
Pildi seadistamine, kui, et määrata pilt 
taustapildiks või määrata kontaktile.
MÄRKUS
Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.