LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Pažinkite savo telefoną
20
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite 
kroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo telefoną prijungus USB 
kabeliu.
 ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik LG patvirtinus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jei naudojate 
nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti 
kraunamas lėčiau. Arba dėl to gali sprogti akumuliatorius ar sugesti įrenginys ir 
šiuo atveju garantija negalios.
Įkroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite įkroviklį ir jį įkiškite į maitinimo lizdą.
PASTABA 
Neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.