LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
48
49
Multimeedium
Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole 
albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et tagasi 
kerida.
Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
Puudutage, et avada muusikateek.
Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood 
esitatakse juhuslikus järjekorras).
Puudutage, et valida Korda kõiki laule, Korda esitatavat lugu praegust laulu 
ja Kordus on välja lülitatud.
Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
MÄRKUS
Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja 
siseriiklike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või 
kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega 
kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili 
allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis 
puudutab sellise materjali kasutamist.